ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา.pdf
  ประกวดราคา_ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมนักศึกษา.pdf