ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2021)
    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2021) ตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ผู้มาร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงขอเลื่อนการจัดงานในปี 2564 นี้ จากเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฏาคม 2564 โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง

    ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/worldhapex/ หรือ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-9292, 082-2730548 E-mail : [email protected]