ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาเพื่อรับน้ำ จากการประปา วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาเพื่อรับน้ำ จากการประปา วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงท่อเมนประปาเพื่อรับน้ำจากการประปา.pdf
  เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงท่อเมนประปาเพื่อรับน้ำจากการประปา.pdf
  ราคากลาง_ปรับปรุงท่อเมนประปาเพื่อรับน้ำจากการประปา.pdf