ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย ม.อ. ค้นพบปูชนิดใหม่ของโลกจากเทือกเขาจังหวัดพัทลุง “ปูมดแดงอาจารย์ซุกรี”
    จากการรวบรวมตัวอย่างปูจากป่าเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงโดยนายพัน ยี่สิ้น นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมตรวจสอบตัวอย่างเพื่อระบุชนิด โดย ศ. ดร.ปีเตอร์ อึง แห่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Lee Kong Chian มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และนายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ นักวิทยาศาสตร์ประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พบว่าตัวอย่างปูเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับปูมดแดง Phricotelphusa limula (Hilgendorf, 1882) จากน้ำตกในจังหวัดภูเก็ตและพังงา คือมีลักษณะสีแดงสดตัดกับสีเขียวของพืชพรรณที่เป็นแหล่งอาศัยชัดเจน รูปทรงกระดองจะคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู และไม่มีฟันตามแนวขอบกระดอง โดยยังไม่มีรายงานการพบปูมดแดงตามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ อีกเลย     นับเป็นการค้นพบปูในสกุล Phricotelphusa จากจังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรก ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดที่พบปูสกุลเดียวกันคือในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พบเป็นชนิด P. aedes (Kemp, 1923) ก็สามารถระบุความแตกต่างได้ไม่ยาก ด้วยมีลักษณะโดยรวมเป็นสีน้ำตาลเข้ม     อย่างไรก็ตาม ปูจากพัทลุงมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว เช่น ฟันขอบกระดองที่บริเวณถัดออกมาจากฟันมุมเบ้าตามีลักษณะเป็นติ่งหนามยาวออกมา สันบนกระดองตอนหน้ามีร่องตื้นๆ แบ่งที่ตอนนอกของส่วนลอนคู่กลาง และด้านท้องของปูเป็นสีม่วง จึงได้ร่วมกันทำการบรรยายลักษณะ และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับปูชนิดใหม่นี้ว่า Phricotelphusa sukreei รวมทั้งตั้งชื่อไทยว่า “ปูมดแดงอาจารย์ซุกรี” เพื่อเป็นเกียรติให้กับ รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม อาจารย์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คอยให้การสนับสนุนคณะนักวิจัยนี้เสมอมา     นอกจากปูมดแดงอาจารย์ซุกรีจะมีสถานะเป็นปูชนิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นรายงานการพบปูสกุลนี้ในจังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรกแล้ว ทั้งปูมดแดงอาจารย์ซุกรีและ P. aedes จากนครศรีฯ ยังนับเป็นรายงานการพบปูน้ำจืดที่มีแหล่งอาศัยหลักบนไม้ยืนต้นรายงานแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกด้วย