ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักคอยผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักคอยผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_ที่พักคอยผู้โดยสารภายใน มอ.pdf
  เอกสารประกวดราคา_ที่พักคอยผู้โดยสารภายใน มอ..pdf
  ราคากลาง_ที่พักคอยผู้โดยสารภายใน มอ.pdf