ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าหลังคาคลุมเป็นส่วนบริการรับ ส่งพัสดุภัณฑ์นักศึกษา บริเวณศูนย์อาหารโรงช้าง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าหลังคาคลุมเป็นส่วนบริการรับ ส่งพัสดุภัณฑ์นักศึกษา บริเวณศูนย์อาหารโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงทางเท้าหลังคาคลุมฯ.pdf