ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักบุคลากร บ้าน 1/9 และ บ้าน 2/1 หมู่บ้านเก่า




    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักบุคลากร บ้าน 1/9 และ บ้าน 2/1 หมู่บ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงแฟลตที่พักบุคลากรฯ.pdf