ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลระดับโลก จากงานประชุม 39th IASP World Conference 2022 งานประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลระดับโลกจากเวที Inspiring solution award 2022 ในการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการและเป็นแนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมได้ ซึ่งเป็นเวทีของการค้นหาแนวคิดหรือผลงานที่ช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม จากผลงาน “การผสานธุรกิจกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Harmonizing Business with Science and Technology) โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประชุม IASP World Conference 2022 ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ “Green and digital change powered by innovation” จัดโดย International Association of Science Parks and Area of Innovation หรือ IASP ที่เมือง Seville ประเทศสเปน ระหว่าง ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2565 โดยในปัจจุบัน IASP มีสมาชิก 350 ราย ใน 77 ประเทศทั้งนี้ ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัล โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ Inspiring Solutions Program ซึ่งเป็นโครงการที่ค้นหาแนวคิดหรือผลงานที่ช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอผลงานในชื่อ “Harmonizing Business with Science and Technology” ในการประสานธุรกิจกับเทคโนโลยี โดยหยิบยกประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การเป็น Food Tech Startup โดยการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมด้วยกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จากผลงาน “การผสานธุรกิจกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นำเสนอการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดแครง เพิ่มมูลค่าให้พืชพื้นถิ่น เตรียมต่อยอดนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การเป็น Food Tech Startup 


สามารถรับชมผลงาน “Harmonizing Business with Science and Technology” ได้ที่
https://youtu.be/HGjQoam8yYs