ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน AIYC 2022
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปิดการแข่งขัน ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 “Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Community” (AIYC 2022) พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 โดยมีการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน (ASEAN Quiz) การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) และการแข่งขันพูดสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Science Inspiration Talk) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน +3 โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและปิดการโครงการฯ ณ ห้องประชุม BSc ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
รางวัลการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) ชิงรางวัล ดร.ถนัด คอมันตร์ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ
- Mr. Mark Virgil Jamer University of the Philippines Los Baños
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- Ms. Siti Nur Faezah Binti Samber Universiti Utara Malaysia
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
- Ms. Fauziatun Nabila Sudarko Universitas Indonesia
- Ms. Nabila Silsiannisa Universitas Airlangga
- Ms. Sawettachat Jubsilp Prince of Songkla University

รางวัลการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ
ทีม Gadjah Mada University 
- Ms.Salsabila Annisa Putri
- Ms. Marsha Phoebe
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Prince of Songkla University  
- Mr. Anuphong Maneechot 
- Ms. Kunwani Tohi-so  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Universitas Jambi 
- Mr. Sithu Moe
- Ms. Abigail Citra Tama Tambun

รางวัลการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน (ASEAN Quiz) ระดับมัธยมศึกษา ชิงรางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ
ทีม SMA Negari 4 ENREKANG
- Mr. Aldy Arianto
- Mr. Muhammad Kelvin Tri Athira Abel
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม SMA Negari 4 ENREKANG
- Mr. Muhammad Rifqi
- Mr. Rizky Indra Syaputra
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม SMA Negari 4 ENREKANG
- Mr. Ahmad Hidayat 
- Mr. Abd Jabbar Fanshurna Musra

รางวัลการแข่งขันพูดสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Science Inspiration Talk) ชิงรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ
- Mr. Mark Vergil Jamer University of the Philippines Los Baños
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- Ms. Mutia Rahman Azzahra Universitas Airlangga  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- Mr. Muhammad Azizul Hakim Sazali Universiti Kebangsaan Malaysia
- Mr.Kimhong Eav Prince of Songkla University