ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พักอาคาร 1 - อาคาร 7 และ อาคาร 12
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พักอาคาร 1 - อาคาร 7 และ อาคาร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พัก.pdf