ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พักอาคาร 1 - อาคาร 7 และ อาคาร 12
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พักอาคาร 1 - อาคาร 7 และ อาคาร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_งานปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พักอาคาร 1อาคาร 7 และอาคาร 12.pdf
  เอกสารประกวดราคา_งานปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พักอาคาร 1อาคาร 7 และอาคาร 12.pdf
  ราคากลาง_งานปรับปรุงโถงบันไดแฟลตที่พักอาคาร 1 - อาคาร 7 และ อาคาร 12.pdf