ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานของศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานของศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (งานวิเทศสัมพันธ์เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงศูนย์กิจการนานาชาติฯ.pdf