ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานของศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานของศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (งานวิเทศสัมพันธ์เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_งานปรับปรุงสำนักงานของศูนย์กิจการนานาชาติฯ.pdf
  เอกสารประกวดราคา_งานปรับปรุงสำนักงานของศูนย์กิจการนานาชาติฯ.pdf
  ราคากลาง_งานปรับปรุงสำนักงานศูนย์กิจการนานาชาติฯ.pdf