ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 3, 4, 6 และ 7
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 3, 4, 6 และ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 3,4,6 และ 7.pdf