ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัด “ AIYC 2022” ส่งเสริมความเป็นผู้นำเยาวชนอาเซียน และงาน ASEAN Week ครั้งที่ 9
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara มาเลเซีย และ Universitas Airlangga อินโดนีเซีย จัดกิจกรรมการแข่งขัน “AIYC 2022” (ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022) ประกอบด้วยการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ตอบคำถามอาเซียน และการพูดสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโรงเรียนมัธยม จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมเอเชียนบวกสาม ประกอบด้วย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เข้าร่วมการแข่งขันรอบแรกแบบออนไลน์ และจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่