ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศจ้างเก็บขยะ.pdf