ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศจ้างเหมาภูมิทัศน์.pdf