ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  ไฟล์เอกสารแนบ 1