ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศและสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมชมนิทรรศการผลงาน (Poster Presentation) ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม คอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับ

ในภาคเช้า เวลา 09.15 -10.15 น. มีการเสวนาพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำไปสู่แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ” และเวลา 10.30-12.15 น. มีการนำเสนอเรื่องต่างๆ ตามลำดับ ได้แก่
  • กระบวนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่กรอบสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงนครินทร์ (PSU-TPSF) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานสนับสนุนวิชาการ
  • พลิกโฉมการบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดย สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
  • สำนักวิทยบริการ องค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องร่อนมูลและคัดขนาดแมลง (หนอนและดักแด้มอดราข้าวสำลี/หนอนนก) โดย สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ - จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยต้นแบบระดับชาติ โดย ห้องปฎิบัติการ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ในภาคบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 น. มีการนำเสนอ หัวข้อการปฎิบัติงาน ในห้องประชุมย่อย ประกอบด้วย
ห้องที่ 1 HR & Environment ห้องที่ 2 New Normal ห้องที่ 3 Healhcare ห้องที่ 4 Research

จากนั้นเป็นการร่วมโหวต คะแนนสำหรับ การนำเสนอในห้องประชุม และการนำเสนอแบบโปสเตอร์

และพิธีประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัลแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ ตามกำหนดการ


  กำหนดการโครงการเวทีคุณภาพ.pdf