ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้


  ประกาศรับสมัคร.pdf