ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จับมือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G –และระบบปัญญาประดิษฐ์ AI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G – และระบบปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อกิจการงานตำรวจ โดยกำหนดให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นพื้นที่นำร่องทดสอบมาตรฐานการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และ 5G นับเป็นก้าวแรกของการร่วมออกแบบเทคโนโลยีให้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติภารกิจของตำรวจอย่างไร้รอยต่อ  โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565    สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อกิจการงานตำรวจ นำร่องด้วยแพลตฟอร์ม 5G-AI ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมมือกับภาคเอกชนไทย คือบริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด กับภาคเอกชนประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วย Hanwha Techwin (ประเทศไทย), FATOS และ Innodep ร่วมสนับสนุนทุนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)     ผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร. ชัชนันท์ ลีนะเติมพงษ์ คณบดีตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    นับเป็นความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการสื่อสารยุคใหม่ 5G รวมไปถึงความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน เสริมสร้างประสบการณ์  และยกระดับเทคโนโลยี AI ของคนไทยให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในระดับสากล     นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษ “บทบาทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในยุค Web 3.0 กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย” พร้อมนวัตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมืออีกด้วย