ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต “ร้อยเกาะเกมส์” ประจำปี 2565 มอบธงส่งต่อ วิทยาเขตปัตตานี เจ้าภาพประจำปี 2566
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  5 วิทยาเขต ประจำปี 2565  ประกอบด้วย วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎ์ธานี หรือ “ร้อยเกาะเกมส์” ระหว่างวันที่  11 – 14   สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยจัดพิธีเปิดและต้อนรับนักกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน  ภายในงานมีการแสดงจากวิทยาเขตต่างๆ การส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต แก่วิทยาเขตปัตตานี เจ้าภาพในปี 2566  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี รับมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565

          ประเภทการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย

  • กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล  กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย  กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง
  • กีฬาบาสเกตบอล ทีมชาย  กีฬาบาสเกตบอล ทีมหญิง
  • กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
  • กีฬาเปตอง ชาย  กีฬาเปตอง หญิง

    กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต  จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต  มีการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมสุขภาพ และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย