ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศจ้าง รปภ. ปี 2566.pdf