ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักศึกษาอาคาร 5-6
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักศึกษาอาคาร 5-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักศึกษาอาคาร 5-6.pdf