ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีผนังอาคารภายนอก พร้อมซ่อมพื้นผิวโครงสร้างและงานระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีผนังอาคารภายนอก พร้อมซ่อมพื้นผิวโครงสร้างและงานระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ไฟล์เอกสารแนบ 1
  ไฟล์เอกสารแนบ 2
  ไฟล์เอกสารแนบ 3