ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมจัดงานประชุมส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก PATA Destination Marketing Forum 2022
งานประชุมสัมมนาทางด้านการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2565 “PATA Destination Marketing Forum 2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ร่วมจัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศจังหวัดสงขลา (SCEB) และจังหวัดสงขลาพิธีเปิด PATA Destination Marketing Forum 2022 มีขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานโดย Liz Ortiguera, CEO, PATA กล่าวต้อนรับโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ กล่าวแนะนำ PDMF 2022 (PATA Destination Marketing Forum 2022)  โดย Peter Semone, Chair, PATA

PATA Destination Marketing Forum 2022 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้สำหรับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารือเรื่องการตลาด จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูเมืองด้วยการท่องเที่ยวและการจัดงานอีเวนต์ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในภูมิภาค นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์อันหลากหลาย ผ่านการอภิปรายในด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การส่งเสริมจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซ์ เป็นจุดเริ่มต้นในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ความพร้อมของเมืองในการจัดงาน และสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานในการรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จักกับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ระดับนานาชาติในจังหวัดสงขลา เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยเติบโตและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจังหวัดสงขลา เป็นท่าเรือสำคัญ และยังเป็นเมืองสองทะเล ล่าสุดจังหวัดสงขลา ยังได้รับการเสนอโดยรัฐบาลไทยให้เข้ารับการรับรองเป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO of Old Town) รวมทั้ง UNESCO of Creative Cities of Gastronomy ซึ่งการจัดงาน ในจังหวัดสงขลาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ท่องเที่ยวสถานที่สวยงามมากมาย ครอบคลุมย่านเมืองเก่าสงขลา ตลอดจนการนำเสนออาหารท้องถิ่นอันลือชื่อของที่นี่
    ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล events@PATA.org หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.pata.org/pata-destination-marketing-forum-2022