ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก บริเวณหอพักนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก บริเวณหอพักนักศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านสะดวกซัก รอบใหม่.pdf
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข รอบใหม่.pdf