ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (TDGA)
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ขอเชิญข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีหลักสูตรแนะนำ ดังนี้

1. หลักสูตรการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล : Strategic Program Management for Digital Organization 
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.

2. หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี Cyber Security for Technologist 
ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.

3. หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Data Analytics and Data Visualization 
ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น.

ดูรายการหลักสูตรอบรม-สมัครผ่านระบบได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ 0 7428 2106
https://diis.psu.ac.th 
https://www.facebook.com/PSUDIIS