ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังคาศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังคาศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังคาศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.pdf
  ประกวดราคาปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังคาศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.pdf
  ราคากลางปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังคาศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.pdf