ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ กยท. จัดแข่งขัน “Smart Natural Rubber Hackathon” สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ด้านยางพารา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน Smart Natural Rubber Hackathon เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างง่าย ด้วยกิจกรรม Hackathon เชื่อมโยงกลุ่ม นักคิด นักประดิษฐ์ ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อใช้ได้จริง ให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์ในอนาคต โดยมี ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ผศ. คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารจากการยางแห่งประเทศไทย วิทยากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา    ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการบริหาร การค้นคว้า วิจัยและพัฒนากิจการยางในทุกสาขาอย่างครบวงจร ด้านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนภารกิจของ กยท. ให้มีความสอดรับกับสิ่งใหม่ในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการ Smart Natural Rubber Hackathon ขึ้น และได้รับเกียรติจากวิทยากร ทีมปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะมาให้ความรู้ และคำแนะนำ รวมถึงทีมงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่จะรับผิดชอบดำเนินงานโครงการนี้ร่วมด้วย เพื่อสนับสนุน และบูรณาการทำงานร่วมกัน ให้แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งจะได้รับโอกาสและรับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้จริงได้ในอนาคต    ด้าน ผศ. คำรณ พิทักษ์ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงานให้เกิดขึ้น ที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิต พัฒนาเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างง่าย ที่สามารถนำไปทดลองและต่อยอดงานของการยางแห่งประเทศไทยได้ในอนาคต