ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต เปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 3
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้ความร่วมมือจังหวัดภูเก็ต เปิดโรงพยาบาลสนาม 150 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 3 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากพบยอดผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องการบริหารจัดการ และกองทัพเรือ ภาคที่ 3 ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม  
    
    
    รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหารองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้พื้นที่ PSU Sports Complex มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องเตียง อุปกรณ์ และระบบต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระบาดระลอก 3 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง ซึ่งแนวทางการปฏิบัติจะดำเนินการเหมือนครั้งที่ผ่านมาคือให้การรักษาผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้ว โรงพยาบาลสนามเปิดใช้เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 3 ราย    ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อ ปี 2563 โดยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามจากเทศบาลเมืองกระทู้ จังหวัดภูเก็ต และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้น และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จึงปิดโรงพยาบาลสนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563  

    เนื่องจากยังมีความกังวลว่าจะมีการระบาดระลอกใหม่ จึงยังคงพื้นที่ และอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ จากประสบการณ์เมื่อปีที่ผ่านมา และความพร้อมในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ เตียงผู้ป่วย และระบบต่างๆ ทำให้สามารถดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็ว    โรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่โล่ง แบ่งเป็นห้องรวมหญิง และห้องรวมชาย มีอุปกรณ์ที่จำเป็นประจำแต่ละเตียงผู้ป่วย มีระบบการจัดการของเสีย ระบบน้ำทิ้ง ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทุกอย่าง บริหารโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ผู้ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสนามเป็นผู้ป่วยพักฟื้น ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลสนาม เมื่อทำการตรวจรักษาและยืนยันผลตรวจไม่พบเชื้อตามแผนการรักษาก็ให้กลับบ้านได้     ในส่วนความพร้อมด้านการกำหนดขอบเขตพื้นที่ต้องห้าม ได้รับความร่วมมือจาก กองทัพเรือภาค 3 ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลพื้นที่โรงพยาบาลสนาม บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าในพื้นที่ พร้อมออกแถลงการณ์ให้บุคลากร นักศึกษา วิทยาเขภูเก็ต ได้รับทราบถึงการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อไม่ให้เกิดความกังวล เรื่องการเรียนการสอน บุคลากร นักศึกษาสามารถเข้า - ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้ตามปกติ