ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 (ASEAN Halal Expo 2022)
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 (ASEAN Halal Expo 2022) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

    ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โอกาสของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาธุรกิจฮาลาลสู่ระดับสากล”, การเสวนาหัวข้อเรื่อง “โอกาสของการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลระหว่างไทย-มาเลเซีย” และการเสวนาหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทยและมาเลเซีย”

    นอกจากนี้ ยังมีงานแสดงสินค้าจากทั้งในและต่างประเทศ, กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ, กิจกรรมเสวนาด้านวิชาการ, กิจกรรมการบรรยายธรรม, กิจกรรมการแสดงความสามารถ อาทิ การแสดง และแข่งขันทำชาชัก (TEA TARIK CHAMPION), กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร รวมถึงการจำหน่ายสินค้าและอาหารหลากหลายในงาน กว่า 100 บูธ