ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สป.อว. และ THE ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม Thailand / SE Asia Masterclass
    Times Higher Education (THE) และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม Thailand / SE Asia Masterclass ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อเรียนรู้ วิเคราะห์เครือข่ายทางวิชาการ ข้อมูลการสำรวจ เจาะลึก วิธีจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  เคล็ดลับในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยสู่ทั่วโลก

ลงทะเบียน (ฟรี) ได้ที่ https://www.eventbrite.co.uk/e/south-east-asia-masterclass-tickets-350126256057