ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะ สำหรับห้องประชุมศูนย์กีฬาและสุขภาพ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะ สำหรับห้องประชุมศูนย์กีฬาและสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้และโต๊ะ ศูนย์กีฬา.pdf