ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบถังบำบัดหมู่บ้านเก่า 1/13,2/3,2/6,3/8 และเดินท่อน้ำประปาบ้าน 3/4
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบถังบำบัดหมู่บ้านเก่า 1/13,2/3,2/6,3/8 และเดินท่อน้ำประปาบ้าน 3/4 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ ถังบำบัด.pdf