ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันดินสไลด์บริเวณพื้นที่ส่วนขยาย ตําบลทุ่งใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันดินสไลด์บริเวณพื้นที่ส่วนขยาย ตําบลทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf