ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงงานขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและเดินระบบท่อเมนประปา สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตทุ่งใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงงานขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและเดินระบบท่อเมนประปา สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตทุ่งใหญ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะ ไฟฟ้า ประปา ทุ่งใหญ่.pdf