ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นศ. สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัล ออกแบบสถาปัตยกรรม งาน ASA Architectural Design Student Workshop’22
    นางสาวศลิษา ขุนเพรช และนางสาวณัฐภรณ์ นามวนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 65 (ASA Architectural Design Student Workshop’22) ในธีม “พี่งพา-อาศัย : CO - with CREATORs” ส่วนหนึ่งภายในงานสถาปนิก’65 หรือ งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 34 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565โดยกิจกรรม Workshop ดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ และผู้ร่วมสร้างสรรค์จากต่างสถาบัน เปิดโอกาสในการคิดและร่วมปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตรงตามแนวคิด “พี่งพา-อาศัย : CO - with CREATORs”


นางสาวศลิษา ขุนเพชร หรือ พ้อยท์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ออกแบบรถเข็นหาบเร่ แก้ปัญหารถเข็นล้ำพื้นที่ทางเท้า ในผลงานชื่อ “50:50 Double Street” เผยถึงแนวคิดในการออกแบบว่า ได้นำศิลปะเข้ามาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผลงาน มีแนวคิดจากการรวมกันระหว่าง Street Art และ Street food เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก จัดระเบียบวินัยคนให้มากขึ้น โดยเป็นการร่วมทำงานกับเพื่อนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน และได้รับเกียรติจากอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา
ด้าน นางสาวณัฐภรณ์ นามวนา หรือ เฟิร์น หนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ออกแบบกิจกรรมรถเข็นประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคสมาธิสั้น เผยถึงแนวคิดในการออกแบบว่า มีแนวคิดจากพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน ที่มักจะใช้ชีวิตอยู่เฉพาะในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ทำให้การใช้ชีวิตถูกจำกัดลง ในขณะที่ต้องทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมๆ กัน จนอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคสมาธิสั้นแบบไม่รู้ตัว จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการออกแบบกิจกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคสมาธิสั้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานจะมีส่วนร่วมในการทดความเสี่ยงจากการใช้ แสง สี เสียง และสัมผัสในการประเมินผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน และได้รับเกียรติจากอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา