ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคาเฟต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคาเฟต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะปรับปรุงอาคารคาเฟต.pdf