ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์ส่งของ จํานวน 1 เครื่อง
    ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์ส่งของ จํานวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา .pdf