ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน อาคารสํานักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน อาคารสํานักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนปรับปรุงกองแผน.pdf
  เอกสารประกวดราคาปรับปรุงกองแผน.pdf
  รวมใบ ปร.4-6 งานปรับปรุงกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ชั้น3.pdf
  ราคากลาง แบบบก01.pdf