ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดตัวตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านพ้นภัยโควิด” นำร่องการรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อติดโควิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน เปิดโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัยโควิด” เพื่อสนับสนุน MedTech new s-curve ในมิติของการนำส่งเวชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (Sustainable Development Goal- SDG) เพื่อให้เกิดต้นแบบของการพัฒนาที่ครอบคลุมสำหรับประเทศไทย โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - บริหารงานทั่วไป และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65สำหรับตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านพ้นภัยโควิด” เป็นการนำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (vending machine) มีระบบ Vending management system ติดตามข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน (real time online) สามารถวิเคราะห์ความต้องการและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย มีระบบควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ มีจอแสดงภาพ LCD 21.5 นิ้ว แบบสัมผัสหน้าจอ ให้ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ สามารถชำระค่าสินค้าได้ทั้งระบบ เหรียญ ธนบัตร และ E-Banking ตอบสนองต่อวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ และตอบสนองแนวคิด your health and wellness needs นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบ QR Code Payment เพื่อให้สอดรับกับแอพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มที่จะใช้ร่วมกับภาคบริการสาธารณสุขของประเทศในอนาคต โดยภายในตู้บรรจุยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในรูปแบบยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ มีชุดตรวจ home use ATK ทั้งแบบบตรวจด้วยน้ำลาย ตรวจทางช่องจมูกและกระพุ้งแก้ม นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์การป้องกันตนเอง อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ยังมียาอีก 30 รายการให้เลือกใช้ตามอาการ โดยตู้ต้นแบบจัดตั้งไว้ ที่หน้าร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ “โอสถศรีตรัง” (ประตู 109) ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
    ตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านพ้นภัยโควิด” เป็นการถ่ายทอดความห่วงใยของทีมผู้ให้การดูแลในการส่งมอบความช่วยเหลือสู่ผู้ป่วย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาสอดคล้องกับแนวทาง Universal Prevention ทำให้เกิดพลังในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และช่วยพัฒนาสังคม ทำให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปพร้อมกัน