ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถังน้ำสำรองหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถังน้ำสำรองหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


  ไฟล์เอกสารแนบ 1
  ไฟล์เอกสารแนบ 2
  ไฟล์เอกสารแนบ 3