ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อพรมปูพื้นห้อง Conference Hall พร้อมออกแบบและติดตั้ง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาซื้อพรมปูพื้นห้อง Conference Hall พร้อมออกแบบและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนซื้อพรมปูพื้นห้อง Conference Hall พร้อมออกแบบและติดตั้ง.pdf
  เอกสารประกวดราคาซื้อพรมปูพื้นห้อง Conference Hall พร้อมออกแบบและติดตั้ง.pdf