ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 200 KW พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกวดราคาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 200 KW พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  เอกสารประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 200 KW พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง.pdf
  เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 200 KW พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง.pdf