ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จับมือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับการสืบสวนสอบสวน
    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร พร้อมด้วย ผศ. ดร.อภิชัย พลชัย และทีมวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในงานสืบสวนสอบสวน โดยทางคณะวิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมปฎิบัติเรื่องการเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจล และการใช้อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน 9 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย และส่งมอบพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจลชนิดต่างๆ และอุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายจำนวน 3 เครื่อง โดยมีผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา เป็นผู้แทนรับมอบ    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะวิจัย ได้ลงพื้นที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ในการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมปฎิบัติเรื่องการเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจล และการใช้อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน 8 และบรรยายพิเศษเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีสำหรับตรวจพิสูจน์ยาทรามาดอลที่มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดในตัวอย่างเครื่องดื่มต้องสงสัยและยาทรามาดอลปลอม, อุปกรณ์ตรวจวัดในรูปแบบห้องปฏิบัติการบนกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดสารเมทแอมเฟตามีน, อุปกรณ์ตรวจวัดสารเสพติดกลุ่มเบนโชไดอะซีพีนชนิดพกพา ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 12 หน่วยงานในภาคใต้ พร้อมส่งมอบนวัตกรรม โดยมี พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 และหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัด รับมอบ