ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิง (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดพิธีพระราชทานเพลิง (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 75 ร่าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ กับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และได้รับการสนับสนุนโลงศพและอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ณ ห้องปฏิบัติการ NML210 คณะวิทยาศาสตร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์และเพจ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65    โดยหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จะนำร่างอาจารย์ใหญ่ไปฌาปนกิจตามวัดต่างๆ ในพื้นที่หาดใหญ่ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมด ทางหลักสูตรจะประสานงานไปยังญาติอาจารย์ใหญ่ในการรับอัฐิต่อไป    สำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์อย่างแท้จริง ส่งผลให้การแพทย์ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากเป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์แล้ว ผู้อุทิศร่างกายยังเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือการผ่าตัดขั้นสูง ถึงแม้วิทยาการในปัจจุบันจะก้าวหน้าสักเพียงใดก็ไม่สามารถสร้างตำราเรียนอื่นมาทดแทนร่างกายมนุษย์ได้ โดยร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะได้รับการทำพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ ได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax เบอร์ 0 7428 8151 หรือส่ง Email มาที่ anatomypsu2558@gmail.com หรือ Line : @005czpgp     ท่านใดที่มีความประสงค์จะมอบร่างเพื่อการเรียนการสอนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/body-donation/