"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟ 55 ปี ม.อ. ชิงถ้วยพระราชทาน "กรมสมเด็จพระเทพฯ"ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟ 55 ปี ม.อ. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกอล์ฟเซาท์เทอร์นฮิลล์กอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 55 ปี ม.อ. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
    การจัดการแข่งขันดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภททีม นับเป็นเกียรติ และสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน