ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนทำถุงผ้าจากเสื้อยืด ใช้แทนถุงพลาสติก
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ปฎิเสธการรับถุงพลาสติก และใช้ถุงผ้าหมุนเวียน พร้อมเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ร่วมกับจัดทำถุงผ้าจากเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมแนะนำวิธีการจัดทำ ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการใช้ฝึกการทำถุงผ้าจากเสื้อยืดมือสองทั้งออนไซส์และ ออนไลน์ผ่านซูม     รวมทั้งรับบริจาค เสื้อยืดมือสอง มาจัดทำเป็นถุงผ้า และรับบริจาคถุงผ้าสำเร็จรูป เพื่อนำมาใช้หมุนเวียน และบริการให้ยืม คืน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์อาหารโรงช้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถดูคลิปวิธีการทำกระเป๋าจากเสื้อยืด ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค “ร่วมด้วยช่วยกันงดรับถุงพลาสติก ณ ศูนย์อาหารโรงช้าง” https://www.facebook.com/IfWeAllGotTogetherVolunteerนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม จิตอาสา นำโดย นายมงคล ถาวร นางสาวณัฐกฤตา หวานแก้ว นางสาวดรัลพร ยกแก้ว นางสาวณัชชา ชีวรุ่งโรจน์ นางสาวปริชาด สิงหา นางสาวมันตรินี สหกโร พร้อมด้วยเพื่อนๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์