ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“PSU App” แอปพลิเคชันเพื่อชีวิตประจำวันนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดทำ “PSU App” แอปพลิเคชันเพื่อชีวิตประจำวันนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นช่องทางกลางสำหรับการสื่อสารของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต

จุดเด่นของ PSU App คือ เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ชีวิตของนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทุกมิติ โดยมีฟังก์ชั่นพื้นฐาน ได้แก่ การแสดงตารางเรียนตามปีการศึกษา การแสดงประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การแสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการบริการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ My Profile แสดงบัตรนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร, News ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ม.อ., Calendar ติดตามปฏิทินกิจกรรม วันหยุด และวันสอบภายใน ม.อ., Time Table ติดตามรายวิชา การเรียนการสอน, AT Calendar ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย, Directory ค้นหารายชื่อนักศึกษา, บุคลากร, คณะ และสำนักงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย, Map แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย, Emergency Call เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินพื้นที่ใกล้เคียง ม.อ., Feedback แจ้งปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ และ Privilege มีสิทธิ์ในการแลกซื้อสินค้าบางอย่างได้ถูกกว่าภายนอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ กล่าวว่า การใช้งานในเวอร์ชั่นทดลอง จะให้ความสำคัญกับฟังก์ชั่นของนักศึกษาก่อน โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน พร้อมส่งข้อเสนอแนะผ่านแอปฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการและตอบโจทย์นักศึกษามากที่สุด ส่วนฟังก์ชั่นของศิษย์เก่ายังอยู่ในขั้นของการพัฒนา ซึ่งนอกจากศิษย์เก่าจะสามารถติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่าน PSU App แล้ว ยังมีพื้นที่ให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้การสนับสนุนธุรกิจของศิษย์เก่า และในส่วนฟังก์ชั่นของบุคลากร ยังอยู่ในขั้นพัฒนาเช่นกัน บุคลากรจะมีบทบาทในการกระจายข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปฯ และจะดำเนินการพัฒนาฟังก์ชั่นให้ตอบโจทย์บุคลากรมากที่สุดเช่นกัน

PSU App เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกวางไว้ในฐานะ Super App จะมีช่องทางในการเชื่อมระบบสารสนเทศของ ม.อ. ซึ่งหลังจากการพัฒนาฟังก์ชั่นของนักศึกษาแล้ว จากนั้นจะเป็นการพัฒนาฟังก์ชั่นของศิษย์เก่าและบุคลากร และเป้าหมายต่อไปคือการนำระบบสารสนเทศของ ม.อ. ที่มีอยู่เข้ามาในระบบทั้งหมด

    ขณะนี้ PSU App พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง IOS และ Android โดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และจะมีการจัดกิจกรรมแนะนำ Application ตัวช่วยสุดเจ๋ง ที่ชาว ม.อ. ทุกคน ต้องมีไว้ในมือถือ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube @psuconnext กับ Feature และสิทธิพิเศษสุด Exclusive สำหรับผู้เข้าชมและผู้มี PSU App อีกด้วย

“PSU App จะเป็นแหล่งรวมทุกอย่าง ทั้งข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสะดวกสบายในการใช้งาน และจบในแอปฯ เดียว ซึ่งคาดหวังว่าจะมีผู้ใช้งานประมาณร้อยละ 95 ของทุกวิทยาเขต” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพงศ์ กล่าว

    ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการ LIVE: PSU Updates! Special ตอน “PSU App ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของ ชาว ม.อ.”  1 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น. ทาง Facebook fanpage และ YouTube @PSUconnext